WhatsApp Image 2021 01 13 at 11.06.351

   856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

WhatsApp Image 2021 03 05 at 10.11.111ໃນວັນທີ 03 ມີນາ2021, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດທີ 1 ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ,ໂດຍທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ. ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພ້ອມວິຊາການ ຈາກພາກສ່ວນຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ພາກສະພາການຄ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສີ່ງທ້າທາຍ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ທິດທາງການປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

WhatsApp Image 2021 02 25 at 12.53.23ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບຽບ​ການ ແລະ ກົນ​ໄກ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ, ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 02/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 01/02/2018 ແລະ  ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທືນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020. ແລະ ທົບທວນຄືນການຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ, ວ່າດ້ວຍການ ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ2021 ທີ່ສະໂມສອນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໂດຍທ່ານ  ອ່ອນຈັນ  ຄຳພາວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ, ມີບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  ນັກທຸລະກິດ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

IMG 0281ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ2021 ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປລາວ, ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພລາຊ່າວຽງຈັນ, ໂດຍທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ

 

WhatsApp Image 2020 12 15 at 08.56.46ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2020, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ,  ທີ່ໂຮງແຮມ ຈໍາປາສັກ ແກຣນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ບຸນຍະເດດ ທອງສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ມື້ນີ້192
ມື້ວານນີ້186
ອາທິດນີ້4396
ເດືອນ​ນີ້6147
ທັງໝົດ160541