856 021 412011
   856 021 453865

 

  856 2093820604

 • 01
 • 04
 • 03
 • 05
 • 21
 • 19
 • 06
 • 07
 • 18
 • 12
 • 08
 • 13
 • 09
 • 11
 • 14
 • 10
 • 15
 • 20
 • 16
 • 17

WhatsApp Image 2020 02 24 at 14.42.57       ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດການຄ້າ (ໂພນທັນ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄວາມຄືບໜ້າ ການປັບປຸງ              ບັນຍາກາດການເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກົນໄກການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ໂດຍ ທ່ານ ປອ ສົມພວງ ພຽນພິນິດ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມ  

 

 

ມື້ນີ້234
ມື້ວານນີ້263
ອາທິດນີ້762
ເດືອນ​ນີ້2320
ທັງໝົດ98274